Διάφορα είδη μπλοκ: γραφής, σχεδίου, χειροτεχνίας, σημειώσεων…